Zespół Szkół Elektronicznych: ul. Wojciechowska 38, tel: (81) 537-15-52

Podstrona 1

Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie

Prev - Next
Znajdujesz się tutaj: ZSEL » Rekrutacja » Technik elektronik

Technik elektronik

Oferta edukacyjna 2018/2019

 

Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 roku

Klasy

Przedmioty w zakresie rozszerzonym

Nauczane języki obce

Przedmioty punktowane

 

technik elektronik

klasy: A, B

matematyka, fizyka

język angielski

język niemiecki lub

język rosyjski

 

język polski

język obcy nowożytny

matematyka

fizyka

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania i uruchamiania elementów, układów i urządzeń elektronicznych;
2) wykonywania instalacji i instalowania urządzeń elektronicznych;
3) użytkowania instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych;
4) konserwowania i naprawy instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych.

EE.03. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych.

1. Montaż i demontaż elementów, układów i urządzeń elektronicznych
Uczeń:
1) określa funkcje i zastosowanie elementów, układów i urządzeń elektronicznych oraz elementów mechanicznych na podstawie wyglądu, oznaczeń i symboli graficznych;
2) przygotowuje elementy do montażu;
3) wykonuje lutowanie ręczne przewlekane i powierzchniowe;
4) wylutowuje elementy elektroniczne;
5) sprawdza poprawność wykonanych połączeń zgodnie z dokumentacją;
6) uruchamia układy i urządzenia elektroniczne;
7) lokalizuje usterki w układach i urządzeniach elektronicznych;
8) usuwa usterki układów i urządzeń elektronicznych powstałe na etapie montażu;
9) sporządza dokumentację powykonawczą zmontowanych układów i urządzeń;
10) stosuje programy do symulacji działań układów elektronicznych;
11) rozróżnia symbole na urządzeniach związane z ochroną środowiska;
12) demontuje urządzenia i układy elektroniczne;
13) przygotowuje zdemontowane elementy urządzeń do recyklingu;
14) stosuje przepisy prawa dotyczące gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
2. Wykonywanie instalacji wraz z montażem urządzeń elektronicznych
Uczeń:
1) określa funkcje i zastosowanie elementów instalacji na podstawie wyglądu, oznaczeń i symboli graficznych;
2) wyznacza trasy przewodów dla instalowanych urządzeń elektronicznych;
3) przygotowuje przewody do instalowanych urządzeń elektronicznych;
4) wykonuje instalację natynkową i podtynkową;
5) wykonuje połączenia mechaniczne i elektryczne instalowanych urządzeń;
6) sprawdza poprawność połączeń w instalacji zgodnie z dokumentacją;
7) uruchamia instalacje urządzeń elektronicznych;
8) lokalizuje usterki w instalacjach urządzeń elektronicznych;
9) usuwa usterki instalacji urządzeń elektronicznych powstałe na etapie montażu;
10) sporządza dokumentację powykonawczą wykonanej instalacji;
11) demontuje elementy instalacji urządzeń elektronicznych;
12) przygotowuje zdemontowane elementy instalacji do recyclingu.

EE.22. Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

1. Użytkowanie urządzeń elektronicznych oraz pomiary sygnałów i parametrów urządzeń
Uczeń:
1) rozpoznaje urządzenia elektroniczne;
2) określa funkcje, parametry oraz zastosowanie urządzeń elektronicznych;
3) określa zadania bloków funkcjonalnych w urządzeniach elektronicznych na podstawie analizy schematów blokowych;
4) posługuje się pojęciami i zagadnieniami z zakresu optoelektroniki i techniki światłowodowej;
5) określa zastosowania elementów optoelektronicznych;
6) opisuje technologie i systemy transmisji światłowodowej;
7) rozróżnia standardy transmisji bezprzewodowych;
8) przestrzega zasad łączenia urządzeń elektronicznych z uwzględnieniem parametrów sygnałów, standardów interfejsów oraz obwodów zasilania;
9) dobiera urządzenia elektroniczne do przewidywanych warunków pracy;
10) określa funkcje oprogramowania specjalistycznego stosowanego w urządzeniach elektronicznych;
11) programuje urządzenia elektroniczne;
12) uruchamia urządzenia elektroniczne;
13) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów sygnałów i urządzeń elektronicznych;
14) wykonuje pomiary sygnałów elektrycznych w blokach funkcjonalnych urządzeń elektronicznych;
15) wykonuje pomiary parametrów urządzeń elektronicznych oraz ich elementów;
16) reguluje urządzenia elektroniczne;
17) posługuje się instrukcją serwisową urządzeń elektronicznych.
2. Konserwacja i naprawa instalacji oraz urządzeń elektronicznych
Uczeń:
1) określa wpływ czynników zewnętrznych na pracę instalacji i urządzeń elektronicznych;
2) wykonuje pomiary diagnostyczne sygnałów elektrycznych w urządzeniach elektronicznych zgodnie z dokumentacją;
3) kontroluje poprawność działania instalacji i urządzeń elektronicznych na podstawie obserwacji ich pracy oraz wyników pomiarów;
4) ocenia stan techniczny instalacji i urządzeń elektronicznych;
5) określa czynności wykonywane podczas konserwacji instalacji i urządzeń elektronicznych;
6) wykonuje okresowe przeglądy oraz konserwację instalacji i urządzeń elektronicznych;
7) lokalizuje uszkodzenia instalacji i urządzeń elektronicznych;
8) określa rodzaj i zakres napraw instalacji i urządzeń elektronicznych;
9) dobiera narzędzia i przyrządy do wykonania napraw instalacji i urządzeń elektronicznych;
10) dobiera części i podzespoły do naprawy instalacji i urządzeń elektronicznych, korzystając z katalogów i dokumentacji technicznej tych urządzeń;
11) dokonuje wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów instalacji oraz urządzeń elektronicznych.

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij